Osteopathie bij Baby’s

Baby’s worden vanaf enkele weken oud behandeld. Het kan hierbij gaan om uiteenlopende klachten, zoals onrust, veel huilen, spugen of (verborgen) reflux, een voorkeurshouding, een afgeplatte schedel, moeizaam poepen, gespannen zijn, etcetera. Ik neem uitgebreid de tijd om te bespreken hoe de zwangerschap en de bevalling zijn gegaan en hoe het nu gaat. Zo krijg ik een beeld en kunnen ouders en kind wennen aan mij.

Vervolgens onderzoek ik jullie kindje. Dit gaat erg subtiel en spelenderwijs. Daarbij kijk ik hoe jullie kindje reageert en of er spanningen zijn in het lijfje passend bij de hulpvraag.

Samenwerking met kinderfysiotherapeut en lactatiekundige

Bij kindjes kunnen meerdere dingen elkaar beïnvloeden. Veel lucht happen bijvoorbeeld zorgt voor krampjes en dit zorgt weer voor onrust, huilen en moeizaam slapen. Ik beoordeel als osteopaat het lichamelijke aspect, maar probeer dit wel in een totaalplaatje te doen. Zo nodig geef ik adviezen of zoek ik samenwerking met de kinderfysiotherapeut of bijvoorbeeld de lactatiekundige.

Drinkproblemen

Drinkproblemen kunnen ontstaan door tal van oorzaken: teruglopende- of juist overproductie bij de moeder, niet goed kunnen drinken door vroeggeboorte, tongriemproblematiek, lactose-intolerantie, geboortetrauma/spanningen in het lichaam etc.

Tongriemproblematiek

Bij tongriemproblematiek wordt regelmatig verwezen naar de osteopaat. Als de tong niet goed omhoog kan bewegen of de motoriek van de tong niet goed is, kan dit komen door een verkorte tongriem of een lipbandje. Maar de oorzaak kan ook spanning zijn gelegen in de nek/schedelbasis of hals/kaken en aangezicht. Er is dus niet altijd sprake van een tongriem. En als er sprake van een tongriem is, heeft het kindje zich vaak compensatiegedrag aangeleerd om toch te kunnen drinken. De spanning die daardoor is ontstaan kan een osteopaat dan behandelen.

Ik heb een goede samenwerking met o.a. de Tongriemkliniek Staas en Bergmans in Rosmalen en Tand in Zicht in de Bilt. Ik onderhou zonodig contact met de lactatiekundige en de kliniek om uw kindje zo goed mogelijk te helpen.

Kinderen

Met osteopathie kan ik veel voor kinderen betekenen. De behandeling is zacht en wordt over het algemeen als prettig ervaren. Als osteopaat kijk ik goed naar jouw kind om te ontdekken waarom het zich niet optimaal ontwikkelt of klachten heeft. Daarbij kijk ik niet alleen naar het actieve bewegen van jouw kind, maar voel ik of alles in het lichaam goed beweegt. Wanneer een kindje houterig beweegt kan de oorzaak bijvoorbeeld wel eens liggen in een stijf bekken. Plekken die niet goed bewegen maak ik los.

Naast het lichamelijke aspect kan het ook zijn dat leren op school moeizaam gaat of dat jouw kind maar niet tot rust kan komen. MIjn insteek is als osteopaat lichamelijk, maar ik probeer altijd oog te hebben voor het hele plaatje. Wat is moeilijk voor het kind? Is er een bepaalde dynamiek of situatie? Het huidige onderwijs past ook zeker niet bij elk kind; creatieve gevoelige kinderen die net even anders denken kunnen daar behoorlijk last van hebben. Als een kind niet tot bloei komt is het soms een zoektocht. Ik neem de tijd om in een uitgebreid gesprek een beeld te krijgen. Dan volgt een lichamelijk onderzoek. Daarbij onderzoek ik altijd zeer uitgebreid het zenuwstelsel. Er is een groep kinderen die ten gevolge van geboortetrauma een spanning op het zenuwstelsel houden en daarom niet ontwikkelen tot hun volle potentieel.

Samen zoeken naar behandelposities

Ik vind het belangrijk dat jouw kind zich op z’n gemak voelt. Samen zoeken we naar behandelposities die comfortabel zijn en veilig voelen. Dit kan op de behandelbank zijn, eventueel met een deken over zich heen of op schoot bij een ouder.Wat maar werkt!

Ik werk in mijn praktijk vaak samen met de kinderfysiotherapeut wanneer dat nodig is. Osteopathie kan voldoende zijn om een kind weer ‘uit de verf’ te laten komen, maar soms moet er op meerdere gebieden wat gebeuren.

Indicaties bij baby's en kinderen (klik op het plusje)
 • Ontroostbaarheid
 • Asymmetrie van het aangezicht (kleiner oog, scheve stand van de mond, verschillende positie van beide oren)
 • Afgeplatte schedel (posterieure plagiocephalie)
 • Schedelvervorming zonder dat er sprake is van een craniosynostosis (niet aangelegde of dichte schedelnaad)
 • Slaapstoornissen
 • Onrust
 • Verhoogde schrikachtigheid
 • Grote onrust bij aan- en uitkleden
 • Hoofd niet mogen aanraken
 • Overstrekken
 • Voorkeurshouding
 • Stijve heupjes
 • Vertraagde ontwikkeling nek- en hoofdmotoriek
 • Moeilijk drinken
 • Veelvuldig verslikken en hikken
 • Obstipatie, darmkramp, diarree
 • Schrijfproblemen
 • Moeilijkheden met spraak, tongmotoriek
 • Evenwichtsproblemen, houterige motoriek
 • Hoofdpijn
 • Onverklaarde buikpijn
 • Gewrichtsklachten, rugklachten, nekklachten

Meer weten over Osteopathie voor baby's en kinderen?