Actueel | Maatregelen Corona- virus

De overheidsmaatregelen die genomen zijn en die nu steeds duidelijker worden hebben allemaal als doel om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. De wettelijke kaders worden hiervoor als leidend gebruikt. Op basis van art.7 van de Wet Publieke Gezondheid is het uitoefenen van contactberoepen verboden. De enige uitzonderingen zijn (para-) medische beroepen, waarbij wel aan strenge voorwaarden moet worden voldaan. (Website NVO)

 

De praktijk is tot 6 april gesloten om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Tot 27 maart was de praktijk geopend met de volgende maatregelen:

  • Ik vraag u de afspraak te annuleren bij verkoudheid EN/OF hoesten en bij koorts >38 graden. Als osteopaat zal ik dit ook doen.
  • Vooraf aan de behandeling vraag ik u uw handen te wassen. Ik was mijn handen voor en na de behandeling. Oppervlakken als deurkrukken en pinapparaat worden steeds schoongehouden. Ik volg de richtlijnen van het RIVM op.
  • Afspraken met mensen die in risico-/kwetsbare groepen vallen worden door mij geannuleerd. (Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen)

Besmettingsrisico Coronavirus

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe Coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe Coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen,via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

Op basis van gegevens per leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen. Kijk voor meer informatie op rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden